Quick Browse
Movies
TV shows
Music
Games
Applications
Anime
Other

Donate and Support

Friends
Torrents.me
Torrent Download
Free Movies
1337x
RARBG
Torrent Downloads

Ahimsa - Ducha nie ga?cie (1995) [[email protected]]


    Seeders : 10      Leechers : 6

Hash :2BF07FB24C8F1EFC5C80AC7E086015563729B75C
Added :1 Year+ in Music - Music
Size :59.75 MB
Stream :Watch Online Full Movie @ Movie4u
Share :


Ahimsa - Ducha nie ga?cie (1995) [[email protected]]
Anonymous and free Direct DownloadWarning! Do not Download Torrents Without a VPN!
Your IP Address is .   And Location is
Your Internet Provider and Government can track your torrent Activity!  Hide your IP ADDRESS with a VPN!
We Strongly Recommend Using SpyOFF Torrent VPN to Anonymize your Torrenting. It's FREE For 15 Days!

Note :

Please Update (Trackers Info) Before Downloading Torrents to See Updated Seeders And Leechers for Batter Download Speed.

Trackers List

Tracker NameLast CheckStatusSeedersLeechers
Torrent File Content (14 files)


Ahimsa - Ducha nie gaście (1995)
     01. Ahimsa.mp3 -
4.99 MB

     02. Ciemność.mp3 -
5.08 MB

     03. Strumień.mp3 -
6.45 MB

     04. SMH.mp3 -
4.06 MB

     05. Ducha nie gaście.mp3 -
6.15 MB

     06. Maziless.mp3 -
3.15 MB

     07. Dziewiąty.mp3 -
3.2 MB

     08. Prośba.mp3 -
3.41 MB

     09. Wspomnienie.mp3 -
7.1 MB

     10. EMO.mp3 -
3.45 MB

     11. Laleczka.mp3 -
3.8 MB

     12. Spotkania.mp3 -
3.91 MB

     13. Strumień II.mp3 -
4.98 MB

     front.jpg -
18.97 KBDescriptionLista utworów:

01. Ahimsa
02. Ciemno??
03. Strumie?
04. SMH
05. Ducha nie ga?cie
06. Maziless
07. Dziewi?ty
08. Pro?ba
09. Wspomnienie
10. EMO
11. Laleczka
12. Spotkania
13. Strumie? IIJeden z ciekawszych przedstawicieli sceny niezale?nej pierwszej po?owy lat 90. Ahimsa to s?owo pochodz?ce z hinduizmu oznaczaj?ce etyczn? zasad? niewyrz?dzania z?a, której muzycy s? wierni.

Zespó? powsta? w 1989 roku w Warszawie z inicjatywy Tomka "Torcika" Grewi?skiego (dr) i Tomka "Bolka" Sierajewskiego (g). Wkrótce do??czy? do nich m?odszy brat Torcika - Miros?aw "Miro" Grewi?ski (bg). Do 1993 roku grupa mia?a problemy ze znalezieniem odpowiedniego wokalisty. W pewnym momencie dzia?alno?ci gra?a nawet wy??cznie muzyk? instrumentaln?. Jeden z kolejnych wokalistów Pawe? "Gruby" Krawczyk - zosta? drugim gitarzyst? Ahimsy. W tym czasie grupa utworzy?a firm? fonograficzn? Harmony Records i w?asnym sumptem wyda?a dwie kasety ("S?o?ce ?wieci dla wszystkich" - jedyne nagrania z wokalistk? Ing?, "Live Reitschule') oraz dwie winylowe EP-ki ("Daleko", "Sami przed sob?").

W 1993 roku doszed? do zespo?u Andrzej "Mazi" Mazurowslci (voc). K?opoty z wokalistami sko?czy?y si? i grupa przygotowa?a pierwsz? p?yt? "Ducha nie ga?cie", opublikowan? w kwietniu 1995 roku. Zawiera?a ona g?ównie materia? znany z wcze?niejszych wydawnictw zespo?u, b?d?c przekrojem przez kilka lat dzia?alno?ci.

Zespó? wzi?? udzia? w festiwalu zorganizowanym przez Jurka Owsiaka Przystanek Woodstock, a jego nagrania znalaz?y si? na kasecie "Czymanowo '95 - Przystanek Woodstock Live vol. 1", która wysz?a w roku 1996. W Przystanku Woodstock, tym razem zorganizowanym w Szczecinie, Ahimsa uczestniczy?a równie? rok pó?niej, co "potwierdzi?" dokumentuj?cy imprez? album, zawieraj?cy "Czy? by?? ty?".

Ahimsa wyst?powa?a w programie telewizyjnym "Animals" i propagowa?a zdrowy, zgodny z natur? styl ?ycia. Jeszcze w pocz?tkowej fazie dzia?alno?ci cz?onkowie zespo?u brali udzia? w demonstracjach i pikietach przeciw wiwisekcji i corridzie oraz w akcjach antyfutrzarskich.
Ahimsa wielokrotnie koncertowa?a za granic? - w Czechos?owacji, Rosji, Niemczech, Francji, Danii, Austrii i W?oszech. Poprzedza?a tak?e polskie wyst?py znanych zachodnich zespo?ów z kr?gów niezale?nych - Bad Brains, NoMeansNo, Assassins Of God, So Much Hate, MDC.http://pl.wikipedia.org/wiki/Ahimsa_(grupa_muzyczna)

Related torrents

Torrent NameAddedSizeSeedLeechHealth
1 Year+ - in Music7.58 MB00
1 Year+ - in Other5.13 GB01
1 Year+ - in Music4.38 GB00
1 Year+ - in Music1.79 GB00
1 Year+ - in Music2.09 GB12

Comments (0 Comments)
Please login or create a FREE account to post comments

Latest Searches

| G Dragon Today | history biography collection | The Americans Season 1 Complete ChameE | Naughty Slut Puppies Looking For Sex 720p | WWE TLC Tables Ladders Chairs 2017 | ajin demi | economics of law | Lil Uzi ft wiz | mad men s01e04 dsr | myfriendshotgirl Adria Rae |