Quick Browse
Movies
TV shows
Music
Games
Applications
Anime
Other

Latest Articles

Friends
Torrents.me
Torrent Download
Movie4u
1337x
RARBG
Full Movies
Torrent Downloads

Frederic Talgorn – Moliere OST (2007)


    Seeders : 0      Leechers : 0

Hash :35E70EE449667EB88097611705B2DDFEB11B4311
Added :1 Year+ in Music - Music
Size :54.19 MB
Stream :Watch Online Full Movie @ Movie4u
Share :


Frederic Talgorn – Moliere OST (2007)
Download Direct And AnonymouslyWarning! Do not Download Torrents Without a VPN!
Your IP Address is .   And Location is
Your Internet Provider and Government can track your torrent Activity!  Hide your IP ADDRESS with a VPN!
We Strongly Recommend Using CyberGhost VPN to Anonymize your Torrenting.

Note :

Please Update (Trackers Info) Before Downloading Torrents to See Updated Seeders And Leechers for Batter Download Speed.

Trackers List

Tracker NameLast CheckStatusSeedersLeechers
Torrent File Content (25 files)


Frederic Talgorn – Moliere OST (2007)
     01 - Theme De Moliere.mp3 -
1.02 MB

     02 - Lever De Jour Et Visite Au Frere Du Roi.mp3 -
2.05 MB

     03 - Page Blanche.mp3 -
674.13 KB

     04 - Au Chevet D'Elmire - Flashback.mp3 -
1.51 MB

     05 - Theme De Celimene.mp3 -
1.04 MB

     06 - Arrivee De Moliere Chez Jourdain.mp3 -
4.5 MB

     07 - Moliere Precepteur.mp3 -
1.87 MB

     08 - Musique De Table.mp3 -
448.13 KB

     09 - Montrez-Moi Ce Que Vous Savez Faire!.mp3 -
2.84 MB

     10 - Tentative De Fuitebayk.mp3 -
1.11 MB

     11 - Dorante.mp3 -
1.61 MB

     12 - Jeux De Miroirs.mp3 -
3.73 MB

     13 - Moliere Et Elmire.mp3 -
2.62 MB

     14 - Professeur De Chant.mp3 -
482.13 KB

     15 - Scenes De Chasses - Interlude.mp3 -
3.47 MB

     16 - Jourdain Rencontre Celimene.mp3 -
2.23 MB

     17 - La Galere.mp3 -
1.73 MB

     18 - Coup De Theatre Chez Celimene.mp3 -
2.11 MB

     19 - Moliere Et Elmire Pris Sur Le Vif.mp3 -
740.13 KB

     20 - Depart De Chez Jourdain.mp3 -
3.55 MB

     21 - Au Theatre.mp3 -
1.52 MB

     22 - Mort D'Elmire.mp3 -
4.48 MB

     23 - Generique De Fin.mp3 -
6 MB

     24 - Past Times, Past Lives.mp3 -
2.73 MB

     molier - front.jpg -
165.17 KBDescriptionTrack list:

01. Thème de Molière
02. Lever de Jour et Visite au Frère du Roi
03. Page Blanche
04. Chevet d'Elmire/Flashback
05. Thème de Célimène
06. Arrivée de Molière Chez Jourdain
07. Molière Précepteur
08. Musique de Table
09. Montrez-Moi Ce Que Vous Savez Faire!
10. Tentative de Fuite
11. Dorante
12. Jeux de Miroirs
13. Molière et Elmire
14. Professeur de Chant
15. Scènes de Chasse/Interlude
16. Jourdain Rencontre Célimène
17. Galère
18. Coup D Théâtre Chez Célimène
19. Molière et Elmire Pris Sur le Vif
20. Départ de Chez Jourdain
21. Théâtre
22. Mort d'Elmire
23. Générique de Fin
24. Past Times, Past LivesFrancuscy kompozytorzy partytur filmowych coraz ?mielej ostatnio pokazuj? si? na mi?dzynarodowej arenie. Bruno Coulais, Eric Serra, Alexandre Desplat, Armando Amar to tylko nieliczne nazwiska, które s? synonimem muzyki filmowej na najwy?szym poziomie. Do tej czo?ówki nie?mia?o zagl?da tak?e Frederic Talgorn - autor muzyki do kilku filmów o m?odym Indianie Jonesie oraz "Delta Force 2", "RRRrrrr!!!" czy "Anthony Zimmer". "Zakochany Molier" to jego najnowsze dzie?o, które pokazuje solidny warsztat i wykszta?cenie tego kompozytora. Film zdaje si? by? odpowiedzi? Francuzów na sukces "Zakochanego Szekspira". Jak w wi?kszo?ci tego typu biografii, wykorzystano okres w ?yciu tytu?owego bohatera, o którym niewiele wiadomo (podobnie zrobiono w "Amadeuszu" i "Kopii mistrza"). Scenarzy?ci zgrabnie dopisali do ?yciorysu Moliera kilka zabawnych i romantycznych historyjek, z których ostatecznie powsta? film.

Talgorn komponuj?c ?cie?k? d?wi?kow? do "Zakochanego Moliera" napotka? po drodze na wszystkie wyzwania, jakie wi??? si? z filmami kostiumowymi. Akcja tego obrazu toczy si? w XVII-wiecznym Pary?u, a to oczywi?cie musia?o znale?? swoje odzwierciedlenie w muzyce. Stylem muzycznym, który dominowa? w tym okresie by? barok. W "Zakochanym Molierze" bardzo wyra?nie s?ycha? barokowe formy i instrumenty (z jak?e charakterystycznym klawesynem na czele). Na szcz??cie Francuz nie poszed? w ?lady swojego rodaka Alexandre'a Desplata, który w filmie "Casanova" opar? si? wy??cznie na baroku. Talgorn po??czy? formy charakterystyczne dla tej epoki (mi?dzy innymi fuga) ze wspó?czesnymi (minimalizm), dodaj?c do tego wszystkiego kilka ciekawych tematów. Próba takiego mezaliansu wysz?a Francuzowi do?? zgrabnie, cho? trudno tu o nadmierny entuzjazm.
Na ca?ej p?ycie prawie wcale nie pojawiaj? si? instrumenty d?te blaszane, tote? entuzja?ci przyt?aczaj?cych, pot??nych brzmie? b?d? musieli obej?? si? smakiem. Ca?o?? jest bardzo subtelna, cho? nie brakuje fircykowatej dynamiki, któr? utrzymuj? przede wszystkim smyczki i liczne flety. Oczywi?cie mnóstwo tu tak?e d?wi?ków klawesynu i harfy. P?yta zaczyna si? ?wietnym tematem Moliera i jednocze?nie chyba najlepszym utworem na p?ycie. Mimo, ?e s?ycha? w nim wy??cznie instrumenty charakterystyczne dla muzyki baroku, to jego melodyka jest absolutnie wspó?czesna. Nieprzewidywalne zmiany harmonii i dynamika bardzo przypominaj? ?cie?ki d?wi?kowe Krzesimira D?bskiego z "Ogniem i Mieczem" i "Starej Ba?ni". Szkoda, ?e utwór ten trwa niespe?na jedn? minut?. Nast?pna kompozycja - "Lever De Jour Et Visite Au Frere Du Roi" - bardzo przypomina charakterystyczne brzmienie Ennio Morricone. Spokojne i przeci?g?e smyczki kreuj? tu poczucie zawieszenia i niepewno?ci. To swego rodzaju sacrum, które wielokrotnie osi?ga? w?oski mistrz.

Tematy pojawiaj?ce si? w tych dwóch, pocz?tkowych kompozycjach przewijaj? si? przez ca?? p?yt?, swój punkt kulminacyjny osi?gaj?c dopiero w kilku ostatnich utworach. W pewnym sensie to taka klamra spinaj?ca nieciekawy ?rodek p?yty. Po naprawd? obiecuj?cym wst?pie nast?puje bowiem nudne i nadmierne ilustracyjne rozwini?cie. Dopiero pod koniec kr??ka pojawiaj? si? bardziej wyraziste i zajmuj?ce kompozycje. Taki uk?ad to niestety przepis na przeci?tn? p?yt? z muzyk? filmow?, której bardzo trudno s?ucha si? w ca?o?ci. Kolejne kompozycje trac? t? pomys?owo?? i ?wie?o?? wst?pu, coraz bardziej nawi?zuj?c do baroku i jego dworskiego przepychu. Jedynie nieliczne utwory mo?na nazwa? istnymi pere?kami, do których naprawd? warto wraca?.

"Zakochany Molier" to p?yta przede wszystkim dla tych, którym spodoba? si? sam film. Jest ona zdecydowania zbyt d?uga i zbyt monotonna aby uchodzi? za pozycj? godn? przes?uchania w ca?o?ci, bez uprzedniego obejrzenia obrazu. Nie brakuje tutaj ?wietnych i pomys?owych utworów, jednak przeplatane one s? nudnymi, barokowymi przerywnikami. Te z kolei cz?sto sprawiaj? wra?enie bana?u, szczególnie gdy ich jedyn? funkcj? jest us?ugiwanie obrazowi - przewa?nie nie maj? ?adnego konkretnego kszta?tu, b?d?c zbiorem d?wi?ków pod??aj?cych za komicznymi wyczynami filmowych bohaterów. Barokowe brzmienia oparte na fletach, smyczkach i klawesynie s? idealne do ilustrowania zabawnych scen w filmie kostiumowym. Jednak taki rodzaj muzyki, bez konfrontacji z obrazem, nie potrafi zaimponowa? niczym, poza warsztatem technicznym i wiedz? kompozytora. Trudno jednak wini? za to Talgorna, który musia? odda? czas akcji filmu korzystaj?c z muzyki ?ród?owej (lub przynajmniej j? imituj?c). Barok by? tu nieunikniony i niestety Talgorn zdo?a? go tylko nieznacznie uatrakcyjni?.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_(film)

Related torrents

Torrent NameAddedSizeSeedLeechHealth
10 months ago - in Other94.86 MB00
7 months ago - in Other98.93 MB00
7 months ago - in Other59.37 MB00
8 months ago - in Other94.83 MB00
10 months ago - in Other354.28 MB00

Note :

Feel free to post any comments about this torrent, including links to Subtitle, samples, screenshots, or any other relevant information. Please Dont Download anything from Comments, And Dont Post Links to Streaming Sites like Fmovies, Xmovies8, 123Movies, GoMovies, CMovieshd, Solarmovie, Watchfree, Putlockers, GoStream, m4ufree etc.

Comments (0 Comments)
Please login or create a FREE account to post comments

Latest Searches

| 2 Pac Karaoke | blue bloods 720p s07e05 | rain im coming | ghost s13e07 adventures | Beautiful Slim Benzy | 10 yours | summer chubby | Counter Strike 2012 pc | teen car clips | S Anatomy Season 13 Grey |