Quick Browse
Movies
TV shows
Music
Games
Applications
Anime
Other
Facebook
Friends
Torrent Download
Movie4u
1337x.to
Torrent Downloads

Kat - Ballady (1993) [FLAC]


    Seeders : 19      Leechers : 33
Hash :EEDEA2CBB79E64FD01633D948F6BE2C54E9FE2C5
Added :1 Year+ in Music - Music
Size :393.49 MB
Stream :WATCH ONLINE @ Movie4u


Kat - Ballady (1993) [FLAC]
Anonymous and Direct Download 300GB+ free
Trackers List

Tracker NameLast CheckStatusSeedersLeechers
Torrent File Content (10 files)


Kat - Ballady (1993)
     01. Legenda Wysniona.flac -
70.22 MB

     02. Glos z Ciemnosci.flac -
42.29 MB

     03. Talizman.flac -
10.19 MB

     04. Lza Dla Cieniow Minionych.flac -
32.53 MB

     05. Delirium Tremens.flac -
80.56 MB

     06. Czas Zemsty.flac -
36.82 MB

     07. Robak.flac -
32.35 MB

     08. Bez Pamieci.flac -
36.48 MB

     09. Niewinnosc.flac -
51.93 MB

     ballady_front.jpg -
113.79 KBDescriptionLista utworów:

01. Legenda wy?niona
02. G?os z ciemno?ci
03. Talizman
04. ?za dla cieniów minionych
05. Delirium tremens
06. Czas zemsty
07. Robak
08. Bez pami?ci
09. Niewinno??Album to zbiór nowych, nastrojowych kawa?ków, okraszony kilkoma starszymi utworami ("?za dla cieniów minionych", "G?os z ciemno?ci" i "Czas zemsty"). Kat raczy? s?uchaczy balladami ju? nie raz - przyk?adem niech b?dzie niezwyk?e "Trzeba zasn??" (pochodz?ce z p?yty "Szydercze zwierciad?o") czy pere?ek w stylu "P?aszcz skrytobójcy" (tekst zaczerpni?ty z poezji Tadeusza Mici?skiego) i "S?odki krem" (z kr??ka "Ró?e mi?o?ci najch?tniej przyjmuj? si? na grobach"). Do tej listy wielu dorzuci?oby nie mniej s?ynne "Purpurowe gody", jednak ich nastrój nieco burzy wers "naga budzisz si? w wielkich jajach"... Przynajmniej wed?ug mnie. Wolniejsze utwory - podobnie jak u innych thrashowych zespo?ów - by?y uzupe?nieniem ostrzejszej ca?o?ci. "Ballady" natomiast pokaza?y bardziej liryczne oblicze Kata.

P?yt? rozpoczynaj? delikatne d?wi?ki pianina, a wi?c "Legenda wy?niona", której niezwyk?y nastrój pot?guj? dochodz?ce pó?niej ci??kie gitary. Trudno zapomnie? ten kawa?ek - by? mo?e chodzi o tekst, by? mo?e o lini? melodyczn?, by? mo?e chodzi o klimat... Atmosfer? podtrzymuje wojowniczy "G?os z ciemno?ci", a ukojenie przynosi instrumentalny "Talizman". Jednak to przys?owiowa cisza przed burz?, poniewa? zaczyna si? "Delirium Tremens", chyba najci??szy tekstowo utwór na p?ycie, który rozpoczynaj? s?owa "Mamo tyle lat nie ma ci?...". Jego kulminacj? jest gorzki monolog Kostrzewskiego - "mam 25 lat i ?ycie po?amane jak patyk..." Po mrocznym i przyt?aczaj?cym "Delirium Tremens" otrzymujemy kolejn? dawk? smutnego pi?kna - "?z? dla cieniów minionych". To kolejny kawa?ek Kata, o którym pró?no pisa? - trzeba go po prostu us?ysze?. Po deklaracjach "okr?t mój p?ynie dalej" nadchodzi zimny "Czas zemsty". Utwór trudno nazwa? typow? ballad?, cho?by ze wzgl?du na buntowniczy klimat i momentami marszowe tempo muzyki, a tak?e s?owa w stylu "z g??bi ran, z chaszczy i nor, zemsty nadszed? czas i przemoc" oraz "wzniós? Abadon stary miecz, plun?? w piach, wojna psie!". Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e piosenka idealnie komponuje si? z ca?o?ci? p?yty. Ko?cówka albumu przynosi s?uchaczowi ukojenie po??czone z zadum?. Do "Robaka", "Bez pami?ci" i "Niewinno?ci" przekonywa?am si? najd?u?ej, postrzegaj?c je jako zbyt delikatne, psuj?ce spójno?? p?yty. Jednak w pami?ci na d?ugo pozostawa?y mi urywki tekstów takich, jak "s?ugami Bo?e jeste?my twymi w grobach, bo praw za ?ycia równych nie ma" ("Robak"), "Starta na proch przez ludzi, czcz? kierat, by pr?dzej to sz?o, tocz? si? kamienie bez imienia" ("Bez pami?ci") czy wreszcie "do dzikich borów id?, mi?dzy psy, szukam ?y? ?ródlanej wody, czystej krwi" ("Niewinno??"), których wymow? podkre?la?a muzyka - mniej agresywna ni? to zwykle u Kata, ale niezwykle przejmuj?ca.

Ka?de przes?uchanie "Ballad" to fascynuj?ca emocjonalna podró?, bez wzgl?du na stan ducha - cho? przestrzegam wra?liwców, których ta muzyka mo?e wp?dzi? w przys?owiowego "do?a". P?yta, wydana ponad dekad? temu, ?wietnie broni si? i dzi?. Je?li jednak kto? szuka w muzyce przede wszystkim nowinek, zaskakuj?cych rozwi?za?, to srodze si? zawiedzie, poniewa? ten album to przede wszystkim pot??na dawka emocji. "Ballady" wype?nia muzyka, która mo?e zosta? w cz?owieku na ca?e ?ycie.

Related torrents

Torrent NameAddedSizeSeedLeechHealth
Last Month - in Music405.49 MB00
Last Month - in Music431.87 MB00
Last Month - in Music296.2 MB159
Last Month - in Music568.21 MB00
2 months ago - in Music249.51 MB00

Comments (0 Comments)
Please login or create a FREE account to post comments

Latest Searches

| Keylogger RATS And Malware | Dimmu Borgir Forces Of The Northern Night 2017 | the fat boys are back fat boys | buried fingers | we like to party vengaboys hq | DVDRip xvid 2017 | DVDRip xvid 2017 | zanichelli biologia | goodbye things t | 15 subs |