Quick Browse
Movies
TV shows
Music
Games
Applications
Anime
Other

Latest Articles

Friends
Torrents.me
Torrent Download
Movie4u
1337x
RARBG
Full Movies
Torrent Downloads

MATA HARI (NED. SERIE - 4 DVD'S) (DISK 2) 2Lions-Team


    Seeders : 10      Leechers : 16

Hash :9EEABC219B9235111AB14D5B84E2C8079728CC4F
Added :1 Year+ in Movies
Size :3.36 GB
Stream :Watch Online Full Movie @ Movie4u
Share :
Warning! Do not Download Torrents Without a VPN!
Your IP Address is .   And Location is
Your Internet Provider and Government can track your torrent Activity!  Hide your IP ADDRESS with a VPN!
We Strongly Recommend Using Best Cheap VPN to Anonymize your Torrenting.

Note :

Please Update (Trackers Info) Before Downloading Torrents to See Updated Seeders And Leechers for Batter Download Speed.

Trackers List

Tracker NameLast CheckStatusSeedersLeechers
Torrent File Content (18 files)


Mata Hari - Disk 2 2Lions-Team
    Cover
          IMG_0005.jpg -
5.09 MB

          IMG_0006.jpg -
551.07 KB

    DVD_VOLUME
          VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB -
1024 MB

          VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB -
1024 MB

          VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB -
1024 MB

          VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB -
319.76 MB

          VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB -
22.78 MB

          VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB -
21.66 MB

          VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO -
68 KB

          VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP -
68 KB

          VIDEO_TS/VTS_02_0.BUP -
20 KB

          VIDEO_TS/VTS_02_0.IFO -
20 KB

          VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB -
14 KB

          VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP -
10 KB

          VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO -
10 KB

    INFO 2Lions-Team
          logo 2Lions.jpg -
314.99 KB

          MATA HARI (NED. SERIE - 4 DVD'S) (DISK 2) (DVD5) 2Lions-Team.txt -
9.16 KB

          Torrents aan geboden door _2lions.ons-forum.nl.txt -
556 bytesDescriptionMATA HARI (NED. SERIE - 4 DVD'S) (DISK 2) (DVD5)

http://img686.imageshack.us/img686/9720/img0005y.jpg


Nederland
Drama
348 minuten (miniserie, 4 delen)

geregisseerd door John van de Rest
met Josine van Dalsum, Willem Nijholt en Henk van Ulsen

Op 14 augustus 1876 geboren als Margaretha Geertruida Zelle, dochter van een hoeden en pettenmaker in Leeuwarden, werd ze vanaf 1905, na haar eerste optreden in het Museum Guimet in Parijs, de meest bejubelde naaktdanseres van West-Europa. Op onthullende wijze wordt het korte, levenslustige, fantasierijke, maar ook trieste en eenzame leven getoond van een vrouw die in 1917, vanwege vermeende spionageactiviteiten voor Duitsland, op 41-jarige leeftijd door een Frans vuurpeloton werd geëxecuteerd.

MATA HARI -- DISK 1
Regie: John van de Rest
Met o.a: Josine van Dalsum, Willem Nijholt, Jules Hemel, Dolf de Vries, Piet Kamerman, Siem Vroom en Henk van Ulsen.

Wanneer Mata Hari op op 13 februari 1917 in Parijs wordt gearresteerd op verdenking van het onderhouden van contacten met de vijandige macht Duitsland, kan zij de werkelijkheid van het moment niet geloven. Ze zal veroordeeld worden en sterven voor een executiepeloton, maar tegenover de Franse militairen, die haar in de gevangenis Saint-Lazare ondervragen, maakt ze grapjes en vertelt ze haar leven als een sprookje.

In dit eerste deel zien we haar - in terugblikken - opgroeien als Greetje Zelle in Leeuwarden, trouwen met de oudere huzarenkapitein John MacLeod en een affaire opbouwen met de rijke Duitser Alfred Kiepert.

http://img687.imageshack.us/img687/1848/img0006mo.jpg


MATA HARI - DISK 2
Regie: John van de Rest
Met o.a: Josine van Dalsum, Willem Nijholt, Jules Hemel, Dolf de Vries, Piet Kamerman, Siem Vroom en Henk van Ulsen.

Na haar arrestatie moet Margreet Zelle tot haar verbijstering ervaren dat zij, als Mata Hari, de Oosterse danseres, op verdenking van spionage voor Duitsland door de Fransen is opgesloten in de gevangenis Saint-Lazare in Parijs. Tegenover haar ondervragers, die een veroordeling beogen volgens Frans militair strafrecht, blijft zij omstandig haar onschuld verklaren. Ze vertelt honderduit over haar huwelijk en relaties.

We zien haar in een zwoele dans in de slaapkamer van haar Duitse minnaar Alfred Kiepert, maar ook in haar eenzaamheid in Nederlands-Indie, waar haar zoontje wordt vermoord door een jaloerse Baboe. Ook zien we al beelden van haar proces: zij, die de grenzen tussen fantasie en werkelijikheid voortdurend overschreden heeft, zal en moet schuldig verklaard worden.MATA HARI -- DISK 3
Regie: John van de Rest
Met o.a: Josine van Dalsum, Willem Nijholt, Jules Hemel, Dolf de Vries, Piet Kamerman, Siem Vroom en Henk van Ulsen.

Terwijl Margreet Zelle de militiaire rechtbank in Parijs wanhopig probeert duidelijk te maken dat ze geen Duitse spionne is, zien wij hoe ze tot de Oosterse (naakt)danseres Mata Hari werd gemaakt. Ze fantantaseert er aardig op los, maar haar 7-sluierdans, die in deze aflevering geheel te zien is, werd wel voor het eerst door haar ogevoerd in het beroemde Museum Guimet.

Tegenover de haar onbarmhartig ondervragende officier-commisaris Bouchardon vertelt ze over haar ontmoetingen met Alfred Kiepert in Berlijn en wie ze daar zoal verder tegenkomt: luchtige kontakten, die door de rechtbank als vijandige acties tegen de Franse Staat worden uitgelegd. In de ontroerende scenes in haar cel, waar zij de herinneringen oproept uit haar jeugd, leren we de echte Greetje kennen. Maar in terugblikken zien we ook met hoeveel mannen, altijd rijk, meestal militair, zij het bed deelde ....MATA HARI - DISK 4
Regie: John van de Rest
Met o.a: Josine van Dalsum, Willem Nijholt, Jules Hemel, Dolf de Vries, Piet Kamerman, Siem Vroom en Henk van Ulsen.

Haar veroordeling is onafwendbaar. De Franse Raad van Oorlog verklaart Margreet Zello op 14 juli 1917 schuldig aan al haar ten laste gelegde. Ze wordt veroordeeld tot de dood door de kogel. In deze laatste aflevering wordt duidelijk hoe lichtzinnig en onverantwoordelijk zij zich heeft begeven in de wereld van politiek en militair belang. Inmiddels wereldberoemd geworden als de "Oosterse" danseres Mata Hari deelt ze het bed met Franse en (!) Duitse hooggeplaatsten. Zij ontfutselt hen hun gegevens, die ze doorgeeft aan de "vijand". Ze was over haar hoogtepunt als danseres heen en wilde opnieuw aandacht, maar haar grillige karakter zal haar ondergang worden ...
In een wereld terechtgekomen die letterlijk te groot voor haar was, heeft zij zich vastgeklampt aan haar lichaam en wat ze daarmee bereiken kon.

Haar hand overspelend werd Greetje Zelle uit Leeuwarden, slechts 41 jaar oud, op 15 oktober 1917 in het bos van Vincennes bij Parijs door een vuurpeloton doodgeschoten. Pas in 2017, 100 jaar na haar dood, zal de Franse Overheid de gegevens van haar proces openbaar maken.

English

On August 14, 1876 born Margaret Gertrude Zelle, a daughter of hats maker in Leeuwarden, she was starting in 1905, after her first appearance in the Guimet Museum in Paris, the most celebrated nude dancer from Western Europe. In revealing how the short, lively, imaginative, but also sad and lonely life of a woman who presented in 1917, for alleged espionage activities in Germany, at age 41 by a French firing squad was executed.

MATA HARI -- DISK 1

oa : Josine of Dalsum, Willem Nijholt, Jules Heavens, Dolf de Vries, Piet Kamerman, Siem Vroom and Henk van Ulsen.

When Mata Hari in Paris on February 13, 1917 arrested on suspicion of maintaining contact with the hostile power of Germany, they can not believe reality of the moment. She will be sentenced and die for a firing squad, but to the French soldiers, who in her prison Saint-Lazare question, she makes jokes and tells her life as a fairy tale.

In this first part we see her - to look back - growing up as Gretchen Zelle in Leeuwarden, marry the older heroic captain John MacLeod and build an affair with the wealthy German Alfred Kiepert.MATA HARI - DISK 2

After her arrest should Margreet Zelle to her dismay that she experienced as Mata Hari, the Oriental dancer, on suspicion of spying for Germany by the French people in prison Saint-Lazare in Paris. Opposite her interrogators, who seek a conviction under French Military Justice, continues to declare her innocence conditions. She happily tells her about marriage and relationships.

We see her in a sultry dance in the bedroom of her German lover Alfred Kiepert, but also her loneliness in Dutch East Indies, where her son is murdered by a jealous Babu. Even though we see pictures of her process: she, the boundaries between fantasy and werkelijikheid continuously exceeded, will and must be guilty.


MATA HARI -- DISK 3

While Margaret Zelle militiaire the court in Paris desperately trying to make clear that she is not German spy, we see how to Oriental (nude) dancer Mata Hari was made. She pretty fantantaseert away, but her 7-veil dance, in this whole episode shows, it was her first ogevoerd in the famous Guimet Museum.

Opposite her pitiless the inquiring officer, commissioner Bouchardon she tells about her encounters with Alfred Kiepert in Berlin and whom she encounters as further: airy contacts, by the court as hostile actions against the French State explained. In the moving scenes in her cell, where it evokes memories of her childhood, we learn the real Gretchen know. But in looking back we see how many men, always rich, usually military, they shared the bed ....

MATA HARI - DISK 4

Her conviction is inevitable. The French Council of War explains Margreet Zello guilty on July 14, 1917 to its alleged. She is sentenced to death by the bullet. In this last episode underlines the frivolous and irresponsible it has gone into the world of political and military importance. Now world famous as the "Oriental" dancer Mata Hari, she shares the bed with French and (!) German high places. They ontfutselt them their data, which gives them the "enemy". She was on her peak as a dancer there and wanted attention again, but her whimsical character will be her downfall ...
In a world that ended up literally too big for her, she has clung to her body and what they could achieve it.

Her hand was playing Gretchen Zelle in Leeuwarden, only 41 years old, on October 15, 1917 in the forest of Vincennes in Paris shot by a firing squad. Only in 2017, 100 years after her death, the French government to disclose details of its process.
Mata Hari - Disk
DVD5
Jaar: 1981
Genre: Drama
Bron: Retail
Beeld: 4.3
Audio: 2.0
DVD-Video
Dolby Digital
PAL
Subs: Nee
Menu: Ja
Extra: Nee
Cover en label: Ja


http://www.moviemeter.nl/film/54113
http://www.imdb.com/title/tt1071257


http://www.youtube.com/watch?v=LGlkml4ARmA

*****************************************

Brought to you by

2Lions Team

meer zien??
Kom dan eens kijken op ons forum

http://i845.photobucket.com/albums/ab16/hortencia9/_96637_four_weddings_and_a_funeral_.jpg


2Lions-Team for all your Dutch MOVIES and more

*****************************************

DON T HIT AND RUN Niet gelijk afhaken als de film binnen is blijf seeden.

Don`t quit after you finished the download, but keep seeding

Related torrents

Torrent NameAddedSizeSeedLeechHealth
1 Year+ - in Movies3.36 GB536
1 Year+ - in Movies3.94 GB03
1 Year+ - in Movies3.38 GB915
1 Year+ - in TV shows4.29 GB2045
1 Year+ - in TV shows4.29 GB2317

Note :

Feel free to post any comments about this torrent, including links to Subtitle, samples, screenshots, or any other relevant information. Please Dont Download anything from Comments, And Dont Post Links to Streaming Sites like Fmovies, Xmovies8, 123Movies, GoMovies, CMovieshd, Solarmovie, Watchfree, Putlockers, GoStream, m4ufree etc.

Comments (0 Comments)
Please login or create a FREE account to post comments

Latest Searches

| april win e | treno notte | power s02e03 HDTV x264 KILLERS | N X S Devil Inside | do as we say jill | supernatural s09e21 | Jurassic World 2 Fallen Kingdom hindi | microsoft office 32bit activator | fitgirl repack breath of the wild | gina devine massage |