Quick Browse
Movies
TV shows
Music
Games
Applications
Anime
Other
Facebook
Friends
Torrent Download
Movie4u
1337x.to
Torrent Downloads

Satellite - A Street Between Sunrise And Sunset (2003) [[email protected]]


    Seeders : 21      Leechers : 15


Trackers List

Tracker NameLast CheckStatusSeedersLeechers
Torrent File Content (12 files)


Satellite - A Street Between Sunrise And Sunset (2003)
     Satellite - 01 - The Evening Wind.mp3 -
23.36 MB

     Satellite - 02 - On The Run.mp3 -
27.21 MB

     Satellite - 03 - Midnight Snow.mp3 -
9.13 MB

     Satellite - 04 - No Disgrace.mp3 -
10.21 MB

     Satellite - 05 - Not Afraid.mp3 -
7.2 MB

     Satellite - 06 - Now.mp3 -
18.73 MB

     Satellite - 07 - Fight.mp3 -
8.22 MB

     Satellite - 08 - A Street Between Sunrise And S.mp3 -
20.71 MB

     Satellite - 09 - Children.mp3 -
7.22 MB

     Satellite - A Street Between Sunrise And Sunset - back.jpg -
1.23 MB

     Satellite - A Street Between Sunrise And Sunset - Front&inside.jpg -
791.08 KB

     Satellite - A Street Between Sunrise And Sunset - front.jpg -
43.34 KBDescriptionLista utworów:

1. The Evening Wind 12: 45
2. On The Run 14:51
3. Midnight Snow 4:59
4. No Disgrace 5:34
5. Not Afraid 3:55
6. Now 10:13
7. Fight 4:29
8. A Street Between Sunrise And Sunset 11:18
9. Children 3:58Recenzja z http://www.artrock.pl/ :

W 1994 roku zespó? Collage wyda? p?yt? Moonshine. Kr??ek ten zdoby? sobie spor? popularno?? w?ród wielbicieli progresywnych d?wi?ków, a zespó? zdoby? grono wiernych fanów. Pó?niej Wojtek Szadkowski ze swoimi kolegami wydali jeszcze 2 p?yty… a potem zapad?a cisza.
Przerwana zosta?a dopiero w 2003 roku. Co prawda nowy materia? nie zosta? nagrany pod szyldem Collage. Jego nazwa to Satellite. Do wspó?pracy zaproszono jednak kilku „kolarzy”.
„A Street Between Sunrise And Sunset” by?o wydawnictwem oczekiwanym d?ugo (cierpliwi fani kilkakrotnie dowiadywali si? o prze?o?eniu daty premiery) a nadzieje na pewno równie? by?y spore… Wreszcie p?yta zjawi?a si? na sklepowych pó?kach i kr??ek opatrzony w efektown? ok?adk? projektu Marka Wilkinsona dosta? si? równie? w moje r?ce.
Muzycy przygotowali 9 bardzo melodyjnych, raczej stonowanych kompozycji. Czas czterech z nich (The Evening Wind, On The Run, Now i A Street Between Sunrise And Sunset) przekracza dziesi?? minut. Stanowi? one jakby filar debiutanckiego kr??ka projektu Satellite. Wspomniana czwórka kompozycji dostarcza porcj? solidnego, bardzo dopracowanego i urokliwego progresywnego grania, w którym naprawd? mo?na si? zakocha?. W utworach tych zawarta jest doza refleksji, energii… Przepi?knie wypada ko?cówka On The Run wykonana przez Zbyszka Bieniaka. Ogromnym atutem wszystkich utworów jest, jak zawsze, ?wietny wokal Roberta Amiriana.
Uzupe?nieniem wspomnianych „czterech filarów” s? kompozycje krótsze. Do nich zalicza si? przepi?kna, okraszona prze?liczn? solówk?, „zimowa” ballada Midnight Snow.
Ciekawie brzmi nieco zwariowana kompozycja Not Disgrace, Wojtek Szadkowski okre?li? j?, mówi?c w skrócie, jako „pozytywny rock progresywny” ;-). Dlaczego? Wystarczy pos?ucha?… Na pewno udzieli si? wam ta dawka radosnego grania i energii. ?wietny utwór na rozpocz?cie dnia.
Niezwykle uspokajaj?co, mo?na rzec relaksuj?co, brzmi kompozycja zatytu?owana Not Afraid… Naprawd? marzy si? przy niej o tym ?eby przy ciep?ym kominku i herbacie odetchn?? chocia? na troch?…
Wszyscy ci, którzy gdzie? zagubili cel, którym jest ci??ko i nie zawsze wiedz? co zrobi? ze swoim ?yciem powinni ws?ucha? si? w tekst prostej, ale wymownej piosenki Fight (dedykowana jest ona ?.p. Tomkowi Beksi?skiemu).
Niew?tpliwie udan? p?yt? wie?czy króciutka kompozycja „Children”, któr? Wojtek zadedykowa? swoim dzieciom. Na zako?czenie dostaniemy jednak jeszcze ma?? niespodziank? – króciutk?, znan? chyba wszystkim opowiastk? jak to „Na Wojtusia z popielnika, iskiereczka mruga…” Po chwili iskierka ga?nie. To ju? koniec.
A Street Between Sunrise And Sunset niesie ze sob? d?wi?ki i melodie nie tak bardzo odleg?e od tych z legendarnego (chyba mo?na tak to okre?li?) Moonshine, ale jednak inne. I bardzo dobrze! Muzyka ta nadal pe?na jest pi?knych solówek, urzeka ró?norodno?ci? i dynamik?, sk?ania czasem do refleksji a innym razem dodaje energii. Ponad 70 minut sp?dzonych z tym kr??kiem jest czyst? przyjemno?ci?.

Related torrents

Torrent NameAddedSizeSeedLeechHealth
1 Year+ - in Music164.8 MB910
10 months ago - in Other53.77 MB11
1 Year+ - in Music100.94 MB10
1 Year+ - in Music40.66 MB00
1 Year+ - in Music451.63 MB00

Comments (0 Comments)
Please login or create a FREE account to post comments

Latest Searches

| luna milky | brett rossi family secrets 1080p | A New Army | Metropolis Pt 1 | 12 monkeys season 720p bluray | super hot lesbian threesome | x265 10bit genius | straight to hell 2 | rap old school 90s | now thats what i call 80s music |